Bouw | Consument | Financieel | Juridisch | Milieu | Overheid | Transport | Zorg

Magazine Belastingblad

Financieel,   Magazine,   Wolters Kluwer - Magazine Belastingblad,   

Magazine Belastingblad

 

timwolter

ProductSpecificaties

Uitgever
:
Wolters Kluwer
Doelgroep
:
Belastingadviseurs, medewerker Ministerie van Financien en Belastingdienst, medewerkers gemeente.
Oplage
:
350
Verspreiding
:
Landelijk
Verschijning
:
24 keer per jaar
Mediumtype
:
Magazine

Productomschrijving

De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van belang. Dit blad geeft informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.